buddhas

LITERATUURLIJST

SYSTEMISCH WERK

  • Bert Hellinger                  De verborgen dynamiek van familiebanden**
  • Bert Hellinger                    De kunst van het helpen
  • Elmer Hendrix                 Zinnen die de ziel raken**
  • Elmer Hendrix                 Tao en de kunst van familieopstellingen**
  • Daan van Kampenhout     Beelden van de ziel
  • Els van Steijn                    De fontein, vind je plek

BEWUSTZIJN

  • Sri Ramana Maharshi       Nan Yar / Who am I?
  • Mooji                                 Vaster than sky, greater than space
  • Rupert Spira                      Being aware of being aware 
  • Eckhart Tolle                     The power of Now / De kracht van het Nu

** Deze boeken zijn verplichte literatuur voor de opleiding BEWUST OPSTELLEN.